PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ ( PKK)

Uzyskanie prawa jazdy może nie być skomplikowaną procedurą, ale wymaga dokładnego rozważenia. Istotne jest przede wszystkim zapoznanie się z niezbędnymi formalnościami związanymi z uzyskaniem licencji. Równie istotny jest wybór ośrodka szkolenia kierowców, który odpowiednio przygotuje do egzaminu państwowego. Obecnie o wydanie prawa jazdy mogą ubiegać się osoby, które spełniają minimalne wymagania wiekowe dla określonej kategorii prawa jazdy. W przypadku kategorii B jest to 17 lat i 9 miesięcy. W kursie na prawo jazdy może brać udział cudzoziemiec, który przebywa w Polsce co najmniej od 6 miesięcy oraz posiada dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce. Proces rozpoczyna się od wizyty u lekarza orzecznika, który przeprowadzi dokładne badanie kandydata. Po pomyślnym ukończeniu badania lekarz wystawi zaświadczenie lekarskie.

Jeśli potrzebujesz lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań kierowców, masz kilka możliwości. Jedną z możliwości jest konsultacja z lekarzem pierwszego kontaktu, który może posiadać niezbędne uprawnienia (LEKARZ ORZECZNIK). Jeśli Twój lekarz nie posiada wymaganych uprawnień, prawdopodobnie będzie mógł polecić kogoś, kto je posiada. Inną opcją jest wyszukanie wykwalifikowanego lekarza w Internecie, podając swoją lokalizację, aby zapewnić trafne wyniki. Dodatkowo, jeśli już wiesz, że wybierasz nasz ośrodek szkolenia kierowców, możesz wcześniej skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy w zorganizowaniu egzaminu. Nasza szkoła jazdy nawiązało współpracę z lekarzami i może pomóc w ułatwieniu tego procesu. Aktualny koszt tego badania to 200 zł. Przy ubieganiu się o nadanie numeru PKK konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia pojazdów. Jeśli chcesz mieć pewność dokładności, zaleca się wizytę u profesjonalnego fotografa. Zdjęcie potrzebne do uzyskania prawa jazdy powinno przedstawiać Cię bez nakrycia głowy i w okularach z przyciemnianymi soczewkami. Głowę należy ustawić tak, aby lewa połowa profilu, w tym lewe ucho, była dobrze widoczna.

W przypadku osób z wrodzoną lub nabytą wadą wzroku dozwolone jest robienie zdjęć w okularach. Jednakże konieczne jest, aby w dokumencie identyfikacyjnym znalazła się równoważna fotografia przedstawiająca osobę noszącą okulary korekcyjne. Jeśli zdecydujesz się na noszenie nakrycia głowy zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi, dopuszczalne jest noszenie go na zdjęciu, o ile Twoja twarz będzie widoczna. Niemniej jednak konieczne jest dodanie alternatywnego zdjęcia do dokumentu tożsamości, które obejmuje nakrycie głowy. Aby kontynuować proces aplikacyjny i stworzyć Profil Kandydata na Kierowcę, osoby pragnące zostać kierowcami muszą odwiedzić wydział transportu odpowiadający ich lokalizacji zamieszkania. W tym dziale należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Umożliwi to kandydatom zapisanie się na kurs nauki jazdy oferowany przez preferowany przez nich ośrodek.