Search for:
 1. Administratorem danych osobowych nadawcy wiadomości przetwarzanych w związku z udzieleniem informacji na temat szkolenia, jest OSK- LAUTO ul. Ogrodowa 5
 2. Dane osobowe nadawcy będą wykorzystywane przez OSK wyłącznie w celu realizacji szkolenia i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.
 3. OSK zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe nadawcy wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. OSK oświadcza, że obowiązujące u niego Procedury oraz zastosowane rozwiązania techniczne, organizacyjne i prawne zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych, są zgodne z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia informacji i przeprowadzenia szkolenia. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie tych czynności.
 6. Administrator danych przewiduje udostępnienie danych osobom i podmiotom, przy pomocy których szkolenie będzie realizowane. Osoby/podmioty te będą przetwarzać dane osobowe w imieniu i na rzecz administratora danych.
 7. Dane osobowe nadawcy będą przetwarzane przez czas trwania szkolenia, a po jego zakończeniu – będą przechowywane dla celów archiwalnych, wyłącznie dla realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Nadawca wyraża zgody na przetwarzanie przez OSK jego danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail dla celów związanych z organizacją szkolenia, w tym ich udostępnienia wykładowcom , instruktorom.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania przeniesienia danych.

Pliki cookies

 1. Witryna www.lauto.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MEGA-JAZDA Ośrodek Szkolenia Kierowców w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.