Search for:

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia teoretyczne 30 godzin lekcyjnych (22,5 zegarowe). Mamy do wyboru :

Zajęcia praktyczne

Odwołanie zajęć może się odbyć tylko i wyłącznie z zachowaniem 24 godzinnego wyprzedzenia, w przeciwnym razie zajęcia przepadają.